homemailtoКарта сайта РУС  УKР  
CAP/CIPA в Українів Україні Registered TradeMark:  International Registration #877380, CIPAEN Inc., USA
 


Авторизація

Положення про дипломи програми CIPA

Вже досить давно в рамках сертифікаційної програми CIPA назріла необхідність додаткового визнання специфічних і поглиблених знань, умінь і компетенцій у галузі фінансового обліку, управлінського обліку, фінансового менеджменту.


Тепер таким визнанням стали дипломи CIPA - DipFA / CIPA, DipMA / CIPA, DipFM / CIPA. Дипломи є документами, які свідчить про наявність поглиблених знань і вмінь з відповідної дисципліни і здібностях їх застосувань володарем диплома. Дипломи можуть отримати фахівці, що володіють сертифікатом CAP, а також успішно склали відповідні іспити рівня CIPA.

 

Детальніше про диплом CIPA, процедурі їх отримання, можна дізнатися з наведеного нижче нового Положення про диплом CIPA *, яке спільно підписали ряд професійних організацій та Екзаменаційна мережа CIPA в Україні. Процес видачі дипломів почався в грудні 2013 року.

 

 

Положення про диплом CIPA


Стаття 1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає вимоги, порядок та основні процедури, отримання дипломів СIPA і не змінює існуючого порядку сертифікації CIPA.

1.2. Диплом CIPA - документ, який свідчить про наявність поглиблених знань і вмінь з відповідної дисципліни і здібностях їх застосувань володарем диплома. Дипломи CIPA є безстроковими.

1.3. Кандидат - особа, що претендує на отримання диплома CIPA.

1.4. Професійні організації бухгалтерів і аудиторів, які підписали це Положення, мають право видавати Дипломи CIPA кандидатам, які виконали кваліфікаційні вимоги відповідно до статті 3 даного Положення.

1.5. Для видачі Дипломів СІРА приймаються результати іспитів Екзаменаційної мережі СІРА, під якою розуміються підписали це Положення екзаменірующіе організації.

 

Стаття 2. Види, форма і дизайн Дипломів CIPA

 

2.1 Це положення визначає три види дипломів CIPA:

- Диплом CIPA з Фінансового Обліку, скорочено - DipFA / CIPA;

- Диплом CIPA з управлінського обліку, скорочено - DipMA / CIPA;

- Диплом CIPA з Фінансового Менеджменту, скорочено - DipFM / CIPA;

- Диплом з оподаткування, скорочено - DipTax;

2.2 Форма і дизайн дипломів CIPA затверджуються даним Положенням (Додаток 1) і є єдиними для всіх професійних організацій відповідно до п. 1.4. даного Положення.

 

Стаття 3. Кваліфікаційні вимоги для отримання диплома CIPA

 

3.1 Кваліфікаційні вимоги для отримання диплома CIPA з Фінансового Обліку.

Для отримання диплома CIPA з Фінансового Обліку кандидат повинен бути членом професійної організації, яка підписала дане Положення, володарем дійсного сертифікату САР, і скласти кваліфікаційний іспит рівня CIPA з Фінансового Обліку 2 в Екзаменаційної мережі CIPA.

3.2 Кваліфікаційні вимоги для отримання диплома CIPA з управлінського обліку.

Для отримання диплома CIPA з управлінського обліку кандидат повинен бути членом професійної організації, яка підписала дане Положення, володарем дійсного сертифікату САР, і скласти кваліфікаційний іспит рівня CIPA з управлінського обліку 2 в Екзаменаційної мережі CIPA.

3.3 Кваліфікаційні вимоги для отримання диплома CIPA з Фінансового Менеджменту.

Для отримання диплома CIPA з Фінансового Менеджменту кандидат повинен бути членом професійної організації, яка підписала дане Положення, володарем дійсного сертифікату САР, і скласти кваліфікаційний іспит рівня CIPA з Фінансового Менеджменту в Екзаменаційної мережі CIPA.

3.4 Кваліфікаційні вимоги для отримання Диплому з оподаткування.

Для отримання Диплому з оподаткування кандидат повинен бути членом професійної організації, яка підписала дане Положення, мати підтверджений статус здав іспити на рівень САР, і скласти кваліфікаційний іспит "Податки і збори (просунутий рівень)" в Екзаменаційної мережі CIPA.

 

Стаття 4. Порядок присвоєння дипломів CIPA кандидатам

 

4.1 Дипломи CIPA видаються кандидатам, які виконали кваліфікаційні вимоги і виявили бажання отримання диплома CIPA.

4.2 Для отримання диплома кандидат повинен написати заяву на ім'я керівника професійної організації, яка підписала це Положення, членом якої є кандидат. До заяви необхідно додати копію сертифіката САР, а також копію повідомлення екзаменаційної мережі CIPA про здачу відповідного іспиту рівня CIPA.

Керівний орган професійної організації після

- ідентифікації кандидата,

- перевірки статусу членства кандидата,

- перевірки статусу його сертифіката,

- та отримання від екзаменаційної мережі CIPA унікального номера диплома для кандидата, приймає рішення про видачу диплома.

4.3 Екзаменаційна мережа СІРА:

- забезпечує присвоєння унікальних номерів дипломам;

- веде повний реєстр присвоєнь дипломованого статусу і випущених дипломів;

- забезпечує централізовані механізми перевірки автентичності основних реквізитів дипломів (публічний пошуковий механізм для користування всіма сторонами, яким кандидат може пред'являти Диплом, а також професійними об'єднаннями).

4.4 Професійні організації ведуть власні реєстри дипломів виданих своїм членам.

4.5 Дипломований статус і диплом можуть бути відкликані тільки з причини виявлених після присвоєння статусу суттєвих помилок в перевірці виконання кваліфікаційних вимог. Відгук сертифіката, втрата зв'язку з професійною організацією, невиконання вимог Постійного підвищення кваліфікації та інші не можуть бути причиною відкликання диплома.

4.6 За дипломи CIPA професійними організаціями стягується оплата. Сума оплати встановлюється професійними організаціями самостійно, а сама оплата залишається в розпорядженні професійної організації після покриття витрат, пов'язаних із забезпеченням присвоєння / випуску дипломів.

 

Стаття 5. Прикінцеві положення

 

5.1 Це положення набуває чинності після його підписання професійними об'єднаннями та Екзаменаційної мережею СІРА, і є відкритим для приєднання до неї інших організацій, за умови згоди простої більшості вже підписали дане Положення організацій.

5.2 Зміни та доповнення в дане Положення вносяться після погодження з усіма професійними організаціями, які його підписали на момент винесення таких змін і доповнень.

 

Додаток 1

Диплом CIPA з Фінансового Обліку

Диплом CIPA з Управлінського обліку

Диплом CIPA з Фінансового Менеджменту

 

 

 

* Кілька років тому Євразійським радою сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (ЄРСБА), з ініціативи Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА) і CIPAEN в Україні, була прийнята концепція Дипломів CIPA. Реалізація цієї концепції на протязі декількох років гальмувалася різними функціонерами (з числа членів ЄССБА). Зважаючи на кризу в ЄССБА, ініціатори концепції Дипломів CIPA вважають, що концепція Дипломів в рамках ЄССБА втратила актуальність. У 2013 році ініціаторами і авторами було підготовлено нове Положення про диплом CIPA, і програма видачі дипломів успішним кандидатам була, нарешті, запущена.

Новини від организаторів навчання

Компания "Веда" приглашает Вас принять участие в тренингах международной сертификации бухгалтеров уровня САР

Читати детальніше»

Коллеги! Приглашаем на ЗИМНЕЕ обучение в компанию ТАК-ГРУП! Занятия в небольших группах, на м.Левобережная или м.Дворец Украина, лучший преподавательский состав, осенние скидки

Читати детальніше»

Карантин - не помеха качественной подготовке к экзаменам!

Читати детальніше»

Всі новини від організаторів навчання»

Вакансії

CHI Biosilk Ukraine
"Бухгалтер первинного обліку-касир"
CHI Biosilk Ukraine
"Бухгалтер з обліку товарів"

Резюме

Скрябина Юлия Олеговна
Главный бухгалтер, бухгалтер с функциями главного
Середа Юрий Андреевич
Фінансовий Директор
Романовская Татьяна Романовна
Финансовый контролер, финансовый директор
Кобыльченко Роман Олегович
Главный бухгалтер
Литвинюк Ирина Владимировна
менеджер, экономист
Лищинская Алена Сергеевна
бухгалтер, аудитор, финансист
Агневщиков Юрий Анатольевич
Специалист отдела аудиту, внутренний аудитор, помощник аудитора
Коханов Вячеслав Викторович
Директор Компании, Директор по развитию

Наші клієнти

Співробітники цих та багатьох інших компаній обрали програму CAP/CIPA для підвищення свого професійного рівня
© 2009-2020 UEnet
© 2009-2020 CIPAEN in Ukraine
03127 м. Київ, вул. Героїв оборони, 10-А, поверх 3, кв.3