homemailtoКарта сайта РУС  УKР  
CAP/CIPA в Українів Україні Registered TradeMark:  International Registration #877380, CIPAEN Inc., USA
 


Авторизація

Положення про дипломи програми CIPA

Вже досить давно в рамках сертифікаційної програми CIPA назріла необхідність додаткового визнання специфічних і поглиблених знань, умінь і компетенцій у галузі фінансового обліку, управлінського обліку, фінансового менеджменту.


Тепер таким визнанням стали дипломи CIPA - DipFA / CIPA, DipMA / CIPA, DipFM / CIPA. Дипломи є документами, які свідчить про наявність поглиблених знань і вмінь з відповідної дисципліни і здібностях їх застосувань володарем диплома. Дипломи можуть отримати фахівці, що володіють сертифікатом CAP, а також успішно склали відповідні іспити рівня CIPA.

 

Детальніше про диплом CIPA, процедурі їх отримання, можна дізнатися з наведеного нижче нового Положення про диплом CIPA *, яке спільно підписали ряд професійних організацій та Екзаменаційна мережа CIPA в Україні. Процес видачі дипломів почався в грудні 2013 року.

 

 

Положення про диплом CIPA


Стаття 1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає вимоги, порядок та основні процедури, отримання дипломів СIPA і не змінює існуючого порядку сертифікації CIPA.

1.2. Диплом CIPA - документ, який свідчить про наявність поглиблених знань і вмінь з відповідної дисципліни і здібностях їх застосувань володарем диплома. Дипломи CIPA є безстроковими.

1.3. Кандидат - особа, що претендує на отримання диплома CIPA.

1.4. Професійні організації бухгалтерів і аудиторів, які підписали це Положення, мають право видавати Дипломи CIPA кандидатам, які виконали кваліфікаційні вимоги відповідно до статті 3 даного Положення.

1.5. Для видачі Дипломів СІРА приймаються результати іспитів Екзаменаційної мережі СІРА, під якою розуміються підписали це Положення екзаменірующіе організації.

 

Стаття 2. Види, форма і дизайн Дипломів CIPA

 

2.1 Це положення визначає три види дипломів CIPA:

- Диплом CIPA з Фінансового Обліку, скорочено - DipFA / CIPA;

- Диплом CIPA з управлінського обліку, скорочено - DipMA / CIPA;

- Диплом CIPA з Фінансового Менеджменту, скорочено - DipFM / CIPA;

- Диплом з оподаткування, скорочено - DipTax;

2.2 Форма і дизайн дипломів CIPA затверджуються даним Положенням (Додаток 1) і є єдиними для всіх професійних організацій відповідно до п. 1.4. даного Положення.

 

Стаття 3. Кваліфікаційні вимоги для отримання диплома CIPA

 

3.1 Кваліфікаційні вимоги для отримання диплома CIPA з Фінансового Обліку.

Для отримання диплома CIPA з Фінансового Обліку кандидат повинен бути членом професійної організації, яка підписала дане Положення, володарем дійсного сертифікату САР, і скласти кваліфікаційний іспит рівня CIPA з Фінансового Обліку 2 в Екзаменаційної мережі CIPA.

3.2 Кваліфікаційні вимоги для отримання диплома CIPA з управлінського обліку.

Для отримання диплома CIPA з управлінського обліку кандидат повинен бути членом професійної організації, яка підписала дане Положення, володарем дійсного сертифікату САР, і скласти кваліфікаційний іспит рівня CIPA з управлінського обліку 2 в Екзаменаційної мережі CIPA.

3.3 Кваліфікаційні вимоги для отримання диплома CIPA з Фінансового Менеджменту.

Для отримання диплома CIPA з Фінансового Менеджменту кандидат повинен бути членом професійної організації, яка підписала дане Положення, володарем дійсного сертифікату САР, і скласти кваліфікаційний іспит рівня CIPA з Фінансового Менеджменту в Екзаменаційної мережі CIPA.

3.4 Кваліфікаційні вимоги для отримання Диплому з оподаткування.

Для отримання Диплому з оподаткування кандидат повинен бути членом професійної організації, яка підписала дане Положення, мати підтверджений статус здав іспити на рівень САР, і скласти кваліфікаційний іспит "Податки і збори (просунутий рівень)" в Екзаменаційної мережі CIPA.

 

Стаття 4. Порядок присвоєння дипломів CIPA кандидатам

 

4.1 Дипломи CIPA видаються кандидатам, які виконали кваліфікаційні вимоги і виявили бажання отримання диплома CIPA.

4.2 Для отримання диплома кандидат повинен написати заяву на ім'я керівника професійної організації, яка підписала це Положення, членом якої є кандидат. До заяви необхідно додати копію сертифіката САР, а також копію повідомлення екзаменаційної мережі CIPA про здачу відповідного іспиту рівня CIPA.

Керівний орган професійної організації після

- ідентифікації кандидата,

- перевірки статусу членства кандидата,

- перевірки статусу його сертифіката,

- та отримання від екзаменаційної мережі CIPA унікального номера диплома для кандидата, приймає рішення про видачу диплома.

4.3 Екзаменаційна мережа СІРА:

- забезпечує присвоєння унікальних номерів дипломам;

- веде повний реєстр присвоєнь дипломованого статусу і випущених дипломів;

- забезпечує централізовані механізми перевірки автентичності основних реквізитів дипломів (публічний пошуковий механізм для користування всіма сторонами, яким кандидат може пред'являти Диплом, а також професійними об'єднаннями).

4.4 Професійні організації ведуть власні реєстри дипломів виданих своїм членам.

4.5 Дипломований статус і диплом можуть бути відкликані тільки з причини виявлених після присвоєння статусу суттєвих помилок в перевірці виконання кваліфікаційних вимог. Відгук сертифіката, втрата зв'язку з професійною організацією, невиконання вимог Постійного підвищення кваліфікації та інші не можуть бути причиною відкликання диплома.

4.6 За дипломи CIPA професійними організаціями стягується оплата. Сума оплати встановлюється професійними організаціями самостійно, а сама оплата залишається в розпорядженні професійної організації після покриття витрат, пов'язаних із забезпеченням присвоєння / випуску дипломів.

 

Стаття 5. Прикінцеві положення

 

5.1 Це положення набуває чинності після його підписання професійними об'єднаннями та Екзаменаційної мережею СІРА, і є відкритим для приєднання до неї інших організацій, за умови згоди простої більшості вже підписали дане Положення організацій.

5.2 Зміни та доповнення в дане Положення вносяться після погодження з усіма професійними організаціями, які його підписали на момент винесення таких змін і доповнень.

 

Додаток 1

Диплом CIPA з Фінансового Обліку

Диплом CIPA з Управлінського обліку

Диплом CIPA з Фінансового Менеджменту

 

 

 

* Кілька років тому Євразійським радою сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (ЄРСБА), з ініціативи Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА) і CIPAEN в Україні, була прийнята концепція Дипломів CIPA. Реалізація цієї концепції на протязі декількох років гальмувалася різними функціонерами (з числа членів ЄССБА). Зважаючи на кризу в ЄССБА, ініціатори концепції Дипломів CIPA вважають, що концепція Дипломів в рамках ЄССБА втратила актуальність. У 2013 році ініціаторами і авторами було підготовлено нове Положення про диплом CIPA, і програма видачі дипломів успішним кандидатам була, нарешті, запущена.

Відкрито реєстрацію на червневу сесію 2019 р.

Основна реєстрація
вартість: 1700 грн
завершиться 24.05.2019 р. (18:00)
Пізня реєстрація
вартість: 1800 грн
завершиться 07.06.2019 р. (18:00)
Акція: вартість іспиту CertIFRS 1150 грн.

До завершения основной регистрации:
35 дней

Вакансії

CHI Biosilk Ukraine
"Бухгалтер первинного обліку-касир"
CHI Biosilk Ukraine
"Бухгалтер з обліку товарів"

Резюме

Котовец Людмила Александровна
главный бухгалтер, коммерческий директор, финансовый директор
Азизов Дилмурод Турдалиевич
"Ипотека-банк" АКИБ Ферганский филиал Кредитный отдел главный специалист
Приймак Людмила Васильевна
бухгалтер, економіст, економіст в галузі екології.
Терентьева Татьяна Николаевна
Финансовый директор
Шутенко Оксана Васильевна
Бухгалтерское сопровождение и обслуживание (Харьков и Киев)
Биткивская Татьяна Валентиновна
бухгалтер, экономист, финансист
Мустафина Анна Валериевна
финансовый директор, консультант по учету

Наші клієнти

Співробітники цих та багатьох інших компаній обрали програму CAP/CIPA для підвищення свого професійного рівня
© 2009-2019 UEnet
© 2009-2019 CIPAEN in Ukraine
03127 м. Київ, вул. Героїв оборони, 10-А, поверх 3, кв.3