homemailtoКарта сайта РУС  УKР  
CAP/CIPA в Українів Україні Registered TradeMark:  International Registration #877380, CIPAEN Inc., USA
 


Авторизація

Про знаки, логотипи та інтелектуальну власність CIPA

Про знаки, логотипах та інтелектуальної власності CIPA


Міжнародна програма сертифікації CIPA була створена в рамках проектів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та інших міжнародних донорів. Іспити за програмою почали проводити на території колишнього СРСР з 1997 року, а в Україні з 2002 року. По закінченні роботи донорських проектів в Україні, правонаступником за всіма видами інтелектуальної власності і, частково, майновому комплексу проектів в 2007 стала ГО "Екзаменаційна мережа CIPA в Україні" (СIPAEN- UA). Оформлення отримання Екзаменаційної мережею міжнародної технічної допомоги здійснювалося через Міністерство економіки України відповідно до Міждержавної угоди про технічну допомогу між США та Україною.

 

Іспити за програмою CIPA технологічно насичена, складна діяльність, правильне і законне виконання якої неможливо без грамотного використання безлічі об'єктів інтелектуальної власності.

 

Серед об'єктів інтелектуальної власності - т.наз. екзаменаційні таксономії, розроблені експертами CIPAEN і проектів міжнародної технічної допомоги. Таксономії коректно, відповідно до сучасної психометрической наукою, використовуються Екзаменаційної мережею в якості технічного завдання на проведення екзаменованія.

 

Екзаменірующая організація повинна мати know-how, що дозволяє на постійній основі здійснювати вимірювану і доказову оцінку за наступними п'ятьма основними догмам професійного екзаменованія, як того вимагають міжнародні стандарти екзаменованія:

- валідність (описує, чи дійсно результати іспитів оцінюють саме те, що має оцінюватися відповідно до завдань сертифікації)

- надійність (описує стабільно Чи надається аналогічний результат екзаменованія за аналогічних обставин оцінювання).

- неупередженість (описує, наскільки справедливо і неупереджено здійснюється екзаменованіе. Необхідні докази відсутності т.наз. зрушень (bias), які можуть свідчити про упередженість)

- прозорість (свідоцтво того, що екзаменованих області компетенцій, формат і параметри іспитів, розкриваються публічно; свідчення того, що забезпечується можливість зворотного зв'язку з кандидатами (можливість отримання що не склали кандидатами інформації про допущені помилки , можливість отримання показників успішності в розрізі розділів або завдань))

- достатність (описує, чи дійсно екзаменованіе збалансовано по глибині і ширині охоплення, знань і здатності їх застосування, а де необхідно, матеріал з різних областей інтегрується в контексті завдань та кейсів)

Екзаменаційна мережа CIPA володіє ліцензіями на технології, що дозволяють на постійній основі надавати докази відповідності або невідповідності зазначеним вище п'яти базовим принципам професійної екзаменованія.

 


Екзаменаційна мережа володіє також іншої зареєстрованої інтелектуальною власністю, серед якої:

- процедури (багато з яких унікальні і не мають аналогів в інших юрисдикціях / програмах);

- комп'ютерні програми, що генеруються ними форми, бази даних (повні права на які переоформлені від розробників на Екзаменаційну мережа);

- керівництва, програми, таксономії, зареєстровані як об'єкти авторського права, передані Екзаменаційної мережі;

- позначення (товарні знаки).

 


База даних CIPAEN-UA "Iспіті" зареєстрована в належному порядку в Держ.реєстрі (Свідоцтво Серія АА №063330), дата держ.реєстрацію: 11.07.2013, номер запису в Держ.реєстрі: 61895, зареєстрований сораспорядітель (крім CIPAEN) ТДВ UEnet

Позначення (товарні знаки) - найочевидніший і простий вид зареєстрованої інтелектуальної власності. & nbsp; В українській юрисдикції Екзаменаційна мережа (CIPAEN-UA та дочірнє підприємство) володіє великим числом товарних знаків, пов'язаних із здійсненням програми CIPA.

Перелік тільки деяких захищених товарних знаків, використовуваних Екзаменаційної мережею і партнерами (професійними об'єднаннями УАСБА і ФАБФ АПКУ):

CIPA (графічний товарний знак, номер міжнародної реєстрації 877380A)

CAP Сертифікований бухгалтер-практик (свідоцтво держ.реєстрацію №67789, номер міжнародної реєстрації: 934389)

CAP (свідоцтво держ.реєстрацію №181738)

CAP / CIPA (свідоцтво держ.реєстрацію №67788, номер міжнародної реєстрації: 934388)

DipFA (свідоцтво держ.реєстрацію №193999, номер міжнародної реєстрації: 1201252)

DipFM (свідоцтво держ.реєстрацію №194000, номер міжнародної реєстрації: 1200223)

DipMA (свідоцтво держ.реєстрацію №194001, номер міжнародної реєстрації: 1200221)

DipIFRS, ДіпМСФО, ДіпМСФЗ (свідоцтва держ.реєстрацію №193519 №193868 та №193867)

CIPAEN (номер міжнародної реєстрації: 880928A)

Звертаємо увагу кандидатів: недійсними (контрафактними) документами є сертифікати & laquo; Сертифікований бухгалтер-практик & raquo; CAP та сертифікати CIPA, видані кандидатам в Україні без завірення Клопотання на випуск таких "сертифікатів" підписом "CIPAEN в Україні".

 

Також звертаємо увагу кандидатів: недійсними (контрафактними) документами є Дипломи CIPA (DipFM, DipFA та інші), випущені для українських кандидатів без підпису керівника CIPAEN-UA на дипломами.

 

У мережі Інтернет поширюється найчастіше неповна або недобросовісна інформація про інтелектуальну власність і товарних знаках програми CIPA. Прикладами поширення недобросовісної інформації можуть бути:

1) поширення в Україні інформації про суперечки з приводу товарних знаків в Казахстані, без прямої вказівки про те, що ці суперечки стосуються виключно місцевої реєстрації, що діє тільки на території Казахстану, і не мають жодного стосунку до української юрисдикції. В результаті у одержувачів такої інформації може складатися помилкове уявлення про вплив цих процесів на сертифікацію і екзаменованіе кандидатів за межами Казахстану (зокрема, в Україні, де ситуація з впорядкованістю і захищеністю інтелектуальної власності CIPA зовсім інша).

2) Аналогічна ситуація з поширенням інформації про затримку з подачею заявки а продовження реєстрації товарних знаків CIPA та CIPAEN на території США. Чаcтічное обмеження охоронних властивостей сертифікатів про реєстрацію цих товарних знаків на території США теоретично має шанси вплинути тільки на видачу сертифікатів за програмою CIPA американськими професійними асоціаціями для громадян США.

3) введення в ужиток варіанту графічного позначення (що дуже нагадує логотип CIPA) не має відношення до програмою CIPA. Зображення двох схожих логотипів наведено нижче для порівняння.

Наведене зліва графічне позначення CIPA більш десятиліття тому було затверджено творцями програми CIPA (Проектами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)) і формально прийнято і затверджено як Екзаменаційної мережею CIPAEN (для позначення екзаменованія) так і рішенням Вищого органу ЄССБА як частина затвердженого дизайну сертифікатів CAP і CIPA. Наведене вище праворуч графічне позначення хоч і було подано на реєстрацію в рамках господарсько діяльності Виконавчої дирекції ЄССБА, але розгляд цього позначення навіть не проводилося єдиним органом, повноважним приймати рішення по назві і позначенню програми сертифікації (Загальними зборами ЄССБА). Таким чином, це позначення не має відношення до Програми CIPA.

 

Протягом більше 12 років, понад 16 тисяч кандидатів з 11 країн отримали сертифікати CAP і CIPA, з затвердженим графічним позначенням CIPA:

Сертифікати саме з таким позначенням знаходяться у більш ніж 6000 канідатов в Україні. Будь яка цікавиться сторона без зусиль знайде можливість ознайомитися з реальними, дійсними документами, випущеними в минулому, щоб особисто переконатися в тому, яке позначення всі роки використовувалося на сертифікатах програми CIPA.

 

У десятках з'явилися недавно в Україні документів, які не є повноцінними сертифікатами за програмою CIPA, & nbsp; використовуються наступні елементи, що не відповідають Положенню про сертифікацію CIPA:

- відмінне від затвердженого ЄССБА графічне позначення Програми CIPA;

- незатвердженим ЄССБА найменування сертифіката. Положенням про сертифікацію CIPA передбачені два найменування сертифікатів: тільки САР або CIPA з відповідним розшифровками, без використання конструкцій "I рівень" або "сертифікований міжнародний бухгалтер програми CIPA" у назві сертифіката.

- випуски (дати) сертифікатів не відповідають Положенню про сертифікацію CIPA. У Положенні передбачити три конкретних випуску сертифікатів в році: 15 квітня, 15 серпня і 15 грудня щорічно. У той же час, повноважний приймати рішення про спеціальні, додаткових випусках сертифікатів вищий орган ЄССБА не приймав рішень про таких спеціальних випусках в 2013-2014 роках (наприклад, не було рішень про спеціальному випуску сертифікатів 26 травня 2014р).

- з боку ЄССБА сертифікат підписаний особою, яка не мала повноважень (підписувати сертифікати від імені ЄССБА) за результатами виборів або за рішенням суду, що набрало законної сили до дати підписання сертифіката цією особою.

 

У невеликої кількості українських кандидатів на руках є "сертифікати", випущені (підписані) особами, що не мали для цього повноважень. Це сертифікати за підписом Е.Таранчіева (ніколи не мав законних повноважень Голови правління ЄССБА), і Н.Алімбетова (остаточно позбавлений повноважень за рішенням апеляційної інстанції Суду c 23 квітня 2014р).

 

Всі документи, позначені як сертифікати, але не є повноцінними сертифікатами за програмою CIPA, підлягають перевипуску у встановленому порядку, через уповноважені професійні об'єднання.

Перевипуск в установленому порядку підлягають також Дипломи DipFA, DipFM, DipMA, що з'явилися з порушенням порядку випуску дипломів.

Дипломи, засвідчуються підписом професійного об'єднання та підписом CIPAEN. Заміна підписи CIPAEN на Диплом на підпис посадової особи ЄССБА чи іншої третьої сторони не допускається.

Перевірити наявність Диплома у кандидата можна по серії, номеру і типу диплома через "Пошук сертифікатів" на сайті CIPAEN.

Перевипуск сертифікатів CAP, CIPA та Дипломів не можливий для кандидатів, які намагаються зарахувати іспити, здані в Україні не в "CIPAEN в Україні" / UEnet.

Новини від организаторів навчання

Опыт подготовки по международным сертификатам с 2006г. Профессиональные преподаватели-практики. Удобное месторасположение - м.Олимпийская. Обязательная проверка домашних заданий,авторские дополнительные материалы

Читати детальніше»

Тренер с большим опытом преподавания по программе САР/СІРА подготовит к сдаче экзаменов г. Киеве. Количество мест ограничено. Запись на тренинги: + 38067 5028718; + 38095 8440599; + 38063 2499744 или bilyaze.lp@yandex.ru

Читати детальніше»

Наш опыт в подготовке к сдаче экзаменов самый большой – стаж наших преподавателей в проведении тренингов более 100 лет! Все они – практикующие специалисты-профессионалы, сертифицированы по международным программам.

Читати детальніше»

Всі новини від організаторів навчання»

Вакансії

CHI Biosilk Ukraine
"Бухгалтер первинного обліку-касир"
CHI Biosilk Ukraine
"Бухгалтер з обліку товарів"

Резюме

Скрябина Юлия Олеговна
Главный бухгалтер, бухгалтер с функциями главного
Середа Юрий Андреевич
Фінансовий Директор
Романовская Татьяна Романовна
Финансовый контролер, финансовый директор
Кобыльченко Роман Олегович
Главный бухгалтер
Литвинюк Ирина Владимировна
менеджер, экономист
Лищинская Алена Сергеевна
бухгалтер, аудитор, финансист
Агневщиков Юрий Анатольевич
Специалист отдела аудиту, внутренний аудитор, помощник аудитора
Коханов Вячеслав Викторович
Директор Компании, Директор по развитию

Наші клієнти

Співробітники цих та багатьох інших компаній обрали програму CAP/CIPA для підвищення свого професійного рівня
© 2009-2020 UEnet
© 2009-2020 CIPAEN in Ukraine
03127 м. Київ, вул. Героїв оборони, 10-А, поверх 3, кв.3