homemailtoКарта сайта РУС  УKР  
CAP/CIPA в Українів Україні Registered TradeMark:  International Registration #877380, CIPAEN Inc., USA
 


Авторизація

 

Бібліотека

Правила реєстрації
Заява про виписку рахунка-фактури для юридичних осіб для послуги «ознайомлення з копією моєї екзаменаційної роботи»

Супровідні матеріали для навчання
Програма і план змісту іспиту "Право"

Супровідні матеріали для навчання
Програма і план змісту іспиту "Податки"

більше матеріалів »

Програма сертифікації СІРА і НСБУ

Програма сертифікації СІРА 

Програма СІРА – це російськомовна програма міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів. Назва програми – це скорочення англомовної назви сертифіката СIPA (Certified International Professional Accountant: Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер). Володарі сертифікатів CAP/CIPA отримують право додавати назву сертифіката до свого підпису, що відповідає міжнародній практиці. Всі іспити програми CAP/CIPA проходять російською мовою, а "Податки" і "Право" можна складати й українською. Програма СІРА складається з трьох компонентів: навчання, проведення іспитів та сертифікації.

 

Секрет популярності і престижу програми полягає в тому, що всі етапи розділені між собою. Навчання проводять тренінгові центри по всій Україні, а іспити – незалежна екзаменаційна мережа, сертифікати видають своїм членам професійні об'єднання. Така розподілена система є гарантією незалежного підтвердження професійних умінь і компетенцій фахівця.

 

Бухгалтерська сертифікація в усьому світі є важливою частиною цієї професії (а в багатьох розвинених країнах - обов'язковою для практикуючих бухгалтерів), у зв'язку з підвищеною суспільною відповідальністю цієї професійної сфери. Саме слово "сертифікація" походить від латинського "certus" ("впевнений"). Бізнесу, роботодавцю потрібна впевненість, гарантія, що фінансовий спеціаліст має високий рівень сучасних знань і практичних умінь, він допомагатиме примножувати кошти компанії. І таку впевненість ринку дають професійні об'єднання, які на основі незалежних і строгих іспитів сертифікують своїх членів, підтверджують їх здатність якісно виконувати складні завдання, гарантують, що фахівець постійно підвищує свій професійний рівень.

 

Кваліфікаційні рівні програми СІРА

Кандидатам, що успішно склали необхідні іспити Екзаменаційної мережі та виконали додаткові кваліфікаційні вимоги, пропоновані професійними об'єднаннями своїм членам, присуджуються кваліфікаційні рівні САР та CIPA з видачею відповідних сертифікатів:

 

• САР (Certified Accounting Practitioner: Сертифікований бухгалтер-практик, вимовляється "кеп"). САР здатний вести систему бухгалтерського обліку на підприємстві та складати всі основні звіти, включаючи податкові декларації.

 

• СІРА (Certified International Professional Accountant: Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер, вимовляється "сипа"). СІРА здатний застосовувати професійне судження до питань фінансового управління та брати участь у прийнятті управлінських рішень.

 

Кваліфікаційні вимоги для отримання сертифікатів САР та СІРА

 

Вимога

CAP

(прохідний бал, %)

CIPA

(прохідний бал, %)

1. Успішне складання іспитів:

 

 

  • фінансовий облік – 1

75

75

  • управлінський облік - 1

75

75

  • податки

75

75

  • право

75

75

  • фінансовий облік - 2

 

75

  • управлінський облік - 2

 

75

  • аудит

 

75

  • фінансовий менеджмент

 

75

  • управлінські інформаційні системи

 

90

2. Вища професійна освіта

вимагається

3. Підтвердженний досвід роботи за фахом

1 рік

3 роки

4. Добра репутація як члена професійного об’єднання

Рекомендація професійного об’єднання

Рекомендація професійного об’єднання

5. Підтвердження базової кваліфікації з інформаційних технологій

відповідно до вимог професійного об’єднання

іспит

 

Де можна отримати сертифікат? 

Сертифікат CAP / CIPA в Україні мають право видавати 3 професійні об'єднання, члени ЄРСБА, своїм членам, на підставі складених в Екзаменаційній мережі іспитів. Зі списком цих організацій можна в розділі сайту «Професійні об'єднання».

 

Національна сертифікація бухгалтерів України (НСБУ)

Національна сертифікація бухгалтерів України (НСБУ) – це загальнонаціональна програма з фінансового обліку, яка сприяє розвитку і вдосконаленню знань і навичок формування і використання облікової інформації для найкращого задоволення потреб управління бізнесом. Її завданням є розвиток і вдосконалення знань з фінансового обліку, виходячи з діючих П(с)БО та існуючої облікової практики в Україні. Володарі сертифіката за НСБУ отримують право додавати назву сертифіката «Сертифікований спеціаліст з бухгалтерського обліку» (ССБУ) до свого підпису, що відповідає міжнародній практиці. Програма НСБО складається з трьох компонентів: навчання, іспити та сертифікація.

 

Національна сертифікація бухгалтерів України (НСБУ) пропонується Українською Асоціацією Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів (УАСБА) на основі міжнародної сертифікації CIPA. Національна сертифікація бухгалтерів України органічно вписується в програму CIPA, охоплюючи вивчення як національних, так і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

 

Кваліфікаційні вимоги

 Кандидат на присвоєння кваліфікації ССБУ повинен:

1. Бути членом Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА);

2. Скласти кваліфікаційні іспити c оцінкою не нижче 75 балів з наступних дисциплін:

• фінансовий облік 1 за ПСБО;

• управлінський облік 1 (за програмою CAP/CIPA);

• податки (за програмою CAP/CIPA);

• право (за програмою CAP/CIPA).

3. Мати досвід професійної роботи не менше одного року.

4. Мати необхідний досвід роботи з комп'ютерними програмами.

 

Для володарів сертифіката САР три дисципліни: Управлінський облік 1, Податки і Право, зараховуються.

 

Докладніше - на сайті Національної сертифікації бухгалтерів України: http://nsbu.uenet.biz.

Відкрито реєстрацію на листопадову сесію 2020 р.

Основна реєстрація
вартість: 1775 грн
завершиться 16.10.2020 р. (18:00)
Пізня реєстрація
вартість: 1875 грн
завершиться 30.10.2020 р. (18:00)
Акція: вартість іспиту CertIFRS 1200 грн.

До завершения поздней регистрации:
11 дней

Розклад листопадової екзаменаційної сесії 2020 року

20 листопада 2020 р. 9:00

21 листопада 2020 р. 9:00

22 листопада 2020 р. 9:00

23 листопада 2020 р. 9:00
Переглянути розклад

Отримано результати іспитів червневої сесії 2020 року

Податки
29.08.2020
Фінансовий менеджмент
06.09.2020
Іспит сертифіката МСФЗ
06.09.2020
Управлінський облік - 1
01.09.2020
Аудит
06.09.2020
Фінансовий облік - 1
01.09.2020
Управлінський облік - 2
06.09.2020
Право
29.08.2020
Фінансовий облік - 2
06.09.2020

З ними можна ознайомитися на ваших персональних сторінках

Новини від организаторів навчання

Метро Театральная. Обучайся с практиками по МСФО. Работая над собой вместе с преподавателем, единой командой - вы имеете успех!!!

Читати детальніше»

Проводится набор на тренинги по программе САР, информация на сайте: www.golvaudit.com.ua и по телефонам: 096-430-20-68 и 050-190-29-65.

Читати детальніше»

15 лет опыта преподавания CAP/CIPA уникальная бизнес-литература преподаватели-практики удобный график портал дистанционного обучения гибкие условия оплаты = формула сдачи экзаменов от Элькон!

Читати детальніше»

Всі новини від організаторів навчання»

Вакансії

CHI Biosilk Ukraine
"Бухгалтер первинного обліку-касир"
CHI Biosilk Ukraine
"Бухгалтер з обліку товарів"

Резюме

Бойченко Наталья Васильевна
главный бухгалтер или единственный
Скрябина Юлия Олеговна
Главный бухгалтер, бухгалтер с функциями главного
Середа Юрий Андреевич
Фінансовий Директор
Романовская Татьяна Романовна
Финансовый контролер, финансовый директор
Кобыльченко Роман Олегович
Главный бухгалтер

Наші клієнти

Співробітники цих та багатьох інших компаній обрали програму CAP/CIPA для підвищення свого професійного рівня
© 2009-2020 UEnet
© 2009-2020 CIPAEN in Ukraine
03127 м. Київ, вул. Героїв оборони, 10-А, поверх 3, кв.3