homemailtoКарта сайта РУС  УKР  
CAP/CIPA в Украинев Украине Registered TradeMark:  International Registration #877380, CIPAEN Inc., USA
 


Авторизация

Статьи Все статьи >>


2013-09-19 | Неупереджене підтвердження професійних компетенцій – особливість екзаменаційної програми CAP/CIPA

Програма CAP/CIPA працює в Україні вже більше 10 років і здобула визнання і популярність як серед фахівців фінансової сфери, професійних бухгалтерів, аудиторів, фінансових менеджерів, так і серед роботодавців. Перші іспити за програмою в Україні відбулися у травні 2002 року. Відтоді близько 6000 професіоналів в Україні стали володарями сертифікатів CAP ("кеп") і CIPA ("сіпа"). CAP/CIPA є оптимальною, комплексною програмою підвищення кваліфікації для бухгалтерів і найбільш адаптованою до української практики.

Таку зручність і розгалужену регіональну інфраструктуру (навчання і складання іспитів) не може запропонувати жодна міжнародна екзаменаційна програма в Україні. Іспити проходять російською мовою (українською можна також складати “Податки” і “Право”), а самі іспити уже 11 років незмінно проходять у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові.

Сертифіковані фахівці працюють в таких відомих і великих компаніях як Метінвестхолдинг, Київстар, Азовсталь, Райфайзен банк Аваль, Донецьксталь, Нафтогаз України, Енергоатом, Індустріальний союз Донбаса, Metro Cash & Carry Україна, Київенерго, Фокстрот, Інтерпайп, Металургійний комбінат ім. Ілліча, Крафт Фудз Україна, Миронівський хлібопродукт, Корпорація "Богдан", Лукойл Україна, Промінвестбанк, Укрсиббанк, та багатьох інших.

Можна сказати, що учасники програми CAP/CIPA працюють у значній частині команій рейтингу Forbes Top 200 - Україна (а це 200 компаній які відіграють найбільшу роль в економіці України), а відтак їхній професіоналізм належним чином визнаний самим ринком.


Чому потрібна сертифікація?

Бухгалтерська сертифікація в усьому світі є важливою частиною професії (а у багатьох розвинених країнах – обов'язковою для практикуючих бухгалтерів), у зв'язку з підвищеною суспільною відповідальністю цього фаху. Саме слово “сертифікація” походить від латинського “certus” (“впевнений”). Бізнесу, роботодавцю потрібна впевненість, гарантія, що фінансовий фахівець має високий рівень сучасних знань і практичних вмінь, що він буде допомагати примножувати кошти компанії. І таку впевненість ринку дають професійні об’єднання, які на підставі незалежних і суворих іспитів сертифікують своїх членів, підтверджують їх здатність якісно виконувати cкладні завдання, гарантують, що фахівець постійно підвищує свій фаховий рівень.

Після розпаду СРСР і трансформації економічної системи країни, виникла гостра необхідність розвитку бухгалтерської професії за світовими стандартами. Оскільки у національних професійних об'єднань не було досвіду і ресурсів, шоб самостійно створити сучасну систему сертифікації, за допомогою міжнародних донорів і була створена уніфікована програма CIPA, яка одночасно "належала" різним професійним об'єднанням з декількох країн.

Чому розділено навчання, екзаменування і сертифікацію?

Секрет популярності і престижу програми CAP/CIPA у тому, що навчання і екзаменування розділені. Навчання проводять незалежні тренінгові центри, екзамени проводить незалежна екзаменаційна мережа, а на підставі результатів незалежних іспитів та інших кваліфікаційних вимог, професійні об'єднання видають своїм членам сертифікати. Така система унеможливлює махінації і корупцію в екзаменаційному процесі, сертифікат не можна "купити", він дійсно належно підтверджує рівень компетентності.

Хоча навчання й не є обов'язковим для складання іспитів, але є надзвичайно важливим для успіху на екзаменах. Як свідчить статистика, більшість успішних кандидатів на іспитах – випускники навчальних центрів. Всі викладачі самі успішно склали іспити з дисциплін, які вони викладають.

Але екзаменаційна програма CAP/CIPA, порівняно з іншими програмами, де також передбачено іспит (або іспити) після завершення навчання, має ще одну унікальну особливість – оцінка не стільки знань, скільки практично значимих умінь, навиків, здібностей і здатностей.


Оцінка практичних професійних здібностей і здатностей – унікальна особливість програми CAP/CIPA

Більшість навчальних програм (в тому числі в системі загальної і вищої освіти) фокусуються переважно на викладанні, засвоєнні та оцінці засвоєння знань. Знань, які відповідають певній програмі, що викладені у певному підручнику, які можна вивчити, "зазубрити", і успішно скласти екзамен. Екзамен, метою якого є оцінка завченого матеріалу, і який, після складання іспиту, можна “з чистою совістю” забути.

На противагу цьому, метою екзаменаційної програми CAP/CIPA, є оцінка професійних компетенцій, здатності і здібності виконувати бухгалтерську роботу. Тому, часом у деяких кандидатів виникають непорозуміння – на кшталт "я все вивчив, але прохідний бал не здобув". Причина може бути у тому, що кандидат не зміг виконати практичне завдання, незважаючи на наявні знання з предмету. Екзамени побудовані таким чином, що якщо іспит практичний, то успішний бухгалтер-практик зможе його скласти, можливо, навіть без спеціалізованої підготовки.

Іспити для першого сертифікаційного рівня CAP (абревіатура Certified Accounting Practitioner – Сертифікований бухгалтер-практик) включають в себе "Фінансовий облік 1", "Управлінський облік 1", "Податки" і "Право"

Дисципліна "Фінансовий облік" базується на Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ, ІFRS). МСФЗ набувають все більшого поширення в Україні і світі, як універсальна "мова" фінансової звітності. Українські стандарти обліку побудовані на МСФЗ, а недавні зміни в Законі "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" зробили МСФЗ частиною національного законодавства. Тепер більше 3 тисяч компаній зобов'язані складати звітність за МСФЗ. Тому знання і вміння застосовувати МСФЗ на практиці стають насущною потребою все більшої кількості бухгалтерів в Україні - і ця тенденція буде тільки зростати.

Управлінський облік – дуже важлива сфера компетенції для професійного бухгалтера, яка необхідна для поточного і стратегічного планування діяльності компанії, для відповіді на запитання, в якому стані знаходиться підприємство, і як оцінити результативність. Ще донедавна в Україні управлінський облік (який, на відміну від фінансового, орієнтований на майбутнє, а не на минулі події), викладався недостатньо. Разом із підвищенням ролі бухгалтера, поширенням розуміння, що спеціаліст фінансової сфери повинен відігравати більш суттєву роль в ефективному управлінні бізнесом, поширюється і попит на фахівців зі знанням управлінського обліку.

Податки і право в програмі CAP/CIPA – засновані на українському законодавстві. Не секрет, що левова частка роботи пересічного бухгалтера в Україні припадає саме на податковий облік. Тому практичні здатності бухгалтера у сфері податкового обліку і економічного права, підтверджені незалежно, є критично необхідними для ефективної роботи будь-якого підприємства в Україні.

Іспити другого рівня - CIPA (Certified International Professional Accountant - Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер) - включають в себе додатково "Фінансовий облік 2", "Управлінський облік 2", "Аудит", "Фінансовий менеджмент", "Управлінські інформаційні системи". Підтвердження поглиблених компетенцій з фінансового обліку (МСФЗ) та управлінського обліку, аудиту і фінансового менеджменту - свідчать про дуже високий рівень фахівця, про його всесторонні фахові знання, здібності і здатності. Він може керувати фінансовими службами великої компанії чи групи компаній, готувати консолідовану звітність за МСФЗ, застосовувати професійне судження до питань фінансового управління. Таких сертифікованих фахівців порівняно дуже небагато – в Україні їх лише 244, у той час як CAP-сертифікованих - 5580.


Хто і як готує тексти іспитів

Іспити програми постійно вдосконалюються і відповідають останнім змінам в стандартах обліку і звітності, українському законодавстві. Їх розробляють висококваліфіковані міжнародні сертифіковані експерти. Очевидно, що для захисту такої важливої інформації як текст професійних екзаменів, імена авторів того чи іншого завдання з іспиту не можуть бути розголошені.

Плани іспитів змінюються і вдосконалюються також відповідно до того, як міняється сама економіка, як змінюються виклики часу. Так, професійна спільнота впливає на зміст екзаменів через аналіз вимог бізнесу і державних органів, що формалізується в кваліфікаційних вимогах. В багатьох міжнародних сертифікаційних програмах формулювання кваліфікаційних вимог відбувається на основі регулярного здіснення так званого “аналізу практики”. В наших умовах кваліфікаційні вимоги визначаються щонайменше через формулювання думки підготованих експертних груп з наступним обговоренням серед професійних об’єднань, в організованій професійній спільноті.


Сертифікація

Екзамени є лише компонентом - хоча й визначальним – у процесі професійної сертифікації. На підставі результатів незалежних іспитів за програмою CAP/CIPA, а також при виконанні інших вимог до кандидатів, професійні об'єднання можуть видати своїм членам сертифікати. В Україні цими організаціями є Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА), Федерація аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України (ФАБФ АПКУ), Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ).

Так, для отримання сертифіката CAP, потрібно мати мінімум 1 рік роботи за фахом, а також мати позитивну репутацію як члена професійного об'єднання. Сертифікат CIPA може отримати фахівець, який, додатково до успішного складання всіх необхідних іспитів, має вищу освіту, принаймні 3 роки роботи за фахом, і, так само, має позитивну репутацію члена профоб'єднання.

Володарі сертифікатів CAP і CIPA отримують право додавати титул, який відповідає назві сертифіката до свого підпису, що відповідає міжнародній практиці.

Для підтвердження свого сертифікованого статусу, члени професійних об’єднань повинні надалі регулярно підтримувати свою кваліфікацію – відвідуючи профільні семінари, тренінги, тощо. За дотриманням сертифікованими фахівцями вимоги постійного професійного розвитку слідкує професійне об’єднання.

Сертифікати CAP і CIPA також визнаються провідними англомовними сертифікаційними програмами у світі: ті хто склали іспити CAP/CIPA можуть перезарахувати їх, здобуваючи інші сертифікати. Наприклад, екзамени CAP/CIPA зараховуються для заліку 5 іспитів в британських сертифікаціях ACA та CFAB Інституту присяжних бухгалтерів Англії та Уельсу (ICAEW).

Таким чином, сертифікаційна програма CAP/CIPA є єдиною комплексною професійною сертифікаційною програмою, що є такою доступною для більшості фахівців економічної сфери в Україні. На відміну від окремих спеціалізованих програм, так званих дипломів тощо, CAP/CIPA дає комплексні компетенції (а не тільки знання), необхідні для роботи фахівця в бухгалтерії або суміжній фінансовій сфері на високому рівні, саме тут - в Україні, і саме зараз. При цьому, програма, як така, що заснована на МСФЗ, є "конвертованою" за кордоном і за межами СНД.


Автор: Сергій Канигін, CIPA, віце-президент Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА)

Новости от организатров обучения

15 лет опыта преподавания CAP/CIPA уникальная бизнес-литература преподаватели-практики удобный график портал дистанционного обучения гибкие условия оплаты = формула сдачи экзаменов от Элькон!

Читать подробнее»

Тренер с большим опытом преподавания по программе САР/СІРА подготовит к сдаче экзаменов г. Киеве. Количество мест ограничено. Запись на тренинги: + 38067 5028718; + 38095 8440599; + 38063 2499744 или bilyaze.lp@yandex.ru

Читать подробнее»

Проводится набор на тренинги по программе САР, информация на сайте: www.golvaudit.com.ua и по телефонам: 096-430-20-68 и 050-190-29-65.

Читать подробнее»

Все новости от организаторов обучения»

Вакансии

CHI Biosilk Ukraine
"Бухгалтер первичного учета-кассир"
CHI Biosilk Ukraine
"Бухгалтер по учету товаров"

Резюме


главный бухгалтер
Хмара Ирина Александровна
Главный бухгалтер
Лукъянчук Елена Васильевна
Головний бухгалтер
Сташевская Лариса Юрьевна
Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера
Шутенко Оксана Васильевна
Главный бухгалтер, бухгалтерское сопровождение и обслуживание (Харьков)
Булюк Татьяна Николаевна
Главний бухгалтер

Наши клиенты

Сотрудники этих и многих других компаний выбрали программу CAP/CIPA для повышения своего профессионального уровня
© 2009-2024 UEnet
© 2009-2024 CIPAEN in Ukraine
03127 г. Киев, ул. Героев обороны, 10-А, этаж 3, кв. 3

тех.поддержка: webmaster@capcipa.biz