homemailtoКарта сайта РУС  УKР  
CAP/CIPA в Украинев Украине Registered TradeMark:  International Registration #877380, CIPAEN Inc., USA
 


Авторизация

Статьи Все статьи >>


2013-09-19 | Неупереджене підтвердження професійних компетенцій – особливість екзаменаційної програми CAP/CIPA

Програма CAP/CIPA працює в Україні вже більше 10 років і здобула визнання і популярність як серед фахівців фінансової сфери, професійних бухгалтерів, аудиторів, фінансових менеджерів, так і серед роботодавців. Перші іспити за програмою в Україні відбулися у травні 2002 року. Відтоді близько 6000 професіоналів в Україні стали володарями сертифікатів CAP ("кеп") і CIPA ("сіпа"). CAP/CIPA є оптимальною, комплексною програмою підвищення кваліфікації для бухгалтерів і найбільш адаптованою до української практики.

Таку зручність і розгалужену регіональну інфраструктуру (навчання і складання іспитів) не може запропонувати жодна міжнародна екзаменаційна програма в Україні. Іспити проходять російською мовою (українською можна також складати “Податки” і “Право”), а самі іспити уже 11 років незмінно проходять у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові.

Сертифіковані фахівці працюють в таких відомих і великих компаніях як Метінвестхолдинг, Київстар, Азовсталь, Райфайзен банк Аваль, Донецьксталь, Нафтогаз України, Енергоатом, Індустріальний союз Донбаса, Metro Cash & Carry Україна, Київенерго, Фокстрот, Інтерпайп, Металургійний комбінат ім. Ілліча, Крафт Фудз Україна, Миронівський хлібопродукт, Корпорація "Богдан", Лукойл Україна, Промінвестбанк, Укрсиббанк, та багатьох інших.

Можна сказати, що учасники програми CAP/CIPA працюють у значній частині команій рейтингу Forbes Top 200 - Україна (а це 200 компаній які відіграють найбільшу роль в економіці України), а відтак їхній професіоналізм належним чином визнаний самим ринком.


Чому потрібна сертифікація?

Бухгалтерська сертифікація в усьому світі є важливою частиною професії (а у багатьох розвинених країнах – обов'язковою для практикуючих бухгалтерів), у зв'язку з підвищеною суспільною відповідальністю цього фаху. Саме слово “сертифікація” походить від латинського “certus” (“впевнений”). Бізнесу, роботодавцю потрібна впевненість, гарантія, що фінансовий фахівець має високий рівень сучасних знань і практичних вмінь, що він буде допомагати примножувати кошти компанії. І таку впевненість ринку дають професійні об’єднання, які на підставі незалежних і суворих іспитів сертифікують своїх членів, підтверджують їх здатність якісно виконувати cкладні завдання, гарантують, що фахівець постійно підвищує свій фаховий рівень.

Після розпаду СРСР і трансформації економічної системи країни, виникла гостра необхідність розвитку бухгалтерської професії за світовими стандартами. Оскільки у національних професійних об'єднань не було досвіду і ресурсів, шоб самостійно створити сучасну систему сертифікації, за допомогою міжнародних донорів і була створена уніфікована програма CIPA, яка одночасно "належала" різним професійним об'єднанням з декількох країн.

Чому розділено навчання, екзаменування і сертифікацію?

Секрет популярності і престижу програми CAP/CIPA у тому, що навчання і екзаменування розділені. Навчання проводять незалежні тренінгові центри, екзамени проводить незалежна екзаменаційна мережа, а на підставі результатів незалежних іспитів та інших кваліфікаційних вимог, професійні об'єднання видають своїм членам сертифікати. Така система унеможливлює махінації і корупцію в екзаменаційному процесі, сертифікат не можна "купити", він дійсно належно підтверджує рівень компетентності.

Хоча навчання й не є обов'язковим для складання іспитів, але є надзвичайно важливим для успіху на екзаменах. Як свідчить статистика, більшість успішних кандидатів на іспитах – випускники навчальних центрів. Всі викладачі самі успішно склали іспити з дисциплін, які вони викладають.

Але екзаменаційна програма CAP/CIPA, порівняно з іншими програмами, де також передбачено іспит (або іспити) після завершення навчання, має ще одну унікальну особливість – оцінка не стільки знань, скільки практично значимих умінь, навиків, здібностей і здатностей.


Оцінка практичних професійних здібностей і здатностей – унікальна особливість програми CAP/CIPA

Більшість навчальних програм (в тому числі в системі загальної і вищої освіти) фокусуються переважно на викладанні, засвоєнні та оцінці засвоєння знань. Знань, які відповідають певній програмі, що викладені у певному підручнику, які можна вивчити, "зазубрити", і успішно скласти екзамен. Екзамен, метою якого є оцінка завченого матеріалу, і який, після складання іспиту, можна “з чистою совістю” забути.

На противагу цьому, метою екзаменаційної програми CAP/CIPA, є оцінка професійних компетенцій, здатності і здібності виконувати бухгалтерську роботу. Тому, часом у деяких кандидатів виникають непорозуміння – на кшталт "я все вивчив, але прохідний бал не здобув". Причина може бути у тому, що кандидат не зміг виконати практичне завдання, незважаючи на наявні знання з предмету. Екзамени побудовані таким чином, що якщо іспит практичний, то успішний бухгалтер-практик зможе його скласти, можливо, навіть без спеціалізованої підготовки.

Іспити для першого сертифікаційного рівня CAP (абревіатура Certified Accounting Practitioner – Сертифікований бухгалтер-практик) включають в себе "Фінансовий облік 1", "Управлінський облік 1", "Податки" і "Право"

Дисципліна "Фінансовий облік" базується на Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ, ІFRS). МСФЗ набувають все більшого поширення в Україні і світі, як універсальна "мова" фінансової звітності. Українські стандарти обліку побудовані на МСФЗ, а недавні зміни в Законі "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" зробили МСФЗ частиною національного законодавства. Тепер більше 3 тисяч компаній зобов'язані складати звітність за МСФЗ. Тому знання і вміння застосовувати МСФЗ на практиці стають насущною потребою все більшої кількості бухгалтерів в Україні - і ця тенденція буде тільки зростати.

Управлінський облік – дуже важлива сфера компетенції для професійного бухгалтера, яка необхідна для поточного і стратегічного планування діяльності компанії, для відповіді на запитання, в якому стані знаходиться підприємство, і як оцінити результативність. Ще донедавна в Україні управлінський облік (який, на відміну від фінансового, орієнтований на майбутнє, а не на минулі події), викладався недостатньо. Разом із підвищенням ролі бухгалтера, поширенням розуміння, що спеціаліст фінансової сфери повинен відігравати більш суттєву роль в ефективному управлінні бізнесом, поширюється і попит на фахівців зі знанням управлінського обліку.

Податки і право в програмі CAP/CIPA – засновані на українському законодавстві. Не секрет, що левова частка роботи пересічного бухгалтера в Україні припадає саме на податковий облік. Тому практичні здатності бухгалтера у сфері податкового обліку і економічного права, підтверджені незалежно, є критично необхідними для ефективної роботи будь-якого підприємства в Україні.

Іспити другого рівня - CIPA (Certified International Professional Accountant - Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер) - включають в себе додатково "Фінансовий облік 2", "Управлінський облік 2", "Аудит", "Фінансовий менеджмент", "Управлінські інформаційні системи". Підтвердження поглиблених компетенцій з фінансового обліку (МСФЗ) та управлінського обліку, аудиту і фінансового менеджменту - свідчать про дуже високий рівень фахівця, про його всесторонні фахові знання, здібності і здатності. Він може керувати фінансовими службами великої компанії чи групи компаній, готувати консолідовану звітність за МСФЗ, застосовувати професійне судження до питань фінансового управління. Таких сертифікованих фахівців порівняно дуже небагато – в Україні їх лише 244, у той час як CAP-сертифікованих - 5580.


Хто і як готує тексти іспитів

Іспити програми постійно вдосконалюються і відповідають останнім змінам в стандартах обліку і звітності, українському законодавстві. Їх розробляють висококваліфіковані міжнародні сертифіковані експерти. Очевидно, що для захисту такої важливої інформації як текст професійних екзаменів, імена авторів того чи іншого завдання з іспиту не можуть бути розголошені.

Плани іспитів змінюються і вдосконалюються також відповідно до того, як міняється сама економіка, як змінюються виклики часу. Так, професійна спільнота впливає на зміст екзаменів через аналіз вимог бізнесу і державних органів, що формалізується в кваліфікаційних вимогах. В багатьох міжнародних сертифікаційних програмах формулювання кваліфікаційних вимог відбувається на основі регулярного здіснення так званого “аналізу практики”. В наших умовах кваліфікаційні вимоги визначаються щонайменше через формулювання думки підготованих експертних груп з наступним обговоренням серед професійних об’єднань, в організованій професійній спільноті.


Сертифікація

Екзамени є лише компонентом - хоча й визначальним – у процесі професійної сертифікації. На підставі результатів незалежних іспитів за програмою CAP/CIPA, а також при виконанні інших вимог до кандидатів, професійні об'єднання можуть видати своїм членам сертифікати. В Україні цими організаціями є Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА), Федерація аудиторів, бухгалтерів та фінансистів АПК України (ФАБФ АПКУ), Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ).

Так, для отримання сертифіката CAP, потрібно мати мінімум 1 рік роботи за фахом, а також мати позитивну репутацію як члена професійного об'єднання. Сертифікат CIPA може отримати фахівець, який, додатково до успішного складання всіх необхідних іспитів, має вищу освіту, принаймні 3 роки роботи за фахом, і, так само, має позитивну репутацію члена профоб'єднання.

Володарі сертифікатів CAP і CIPA отримують право додавати титул, який відповідає назві сертифіката до свого підпису, що відповідає міжнародній практиці.

Для підтвердження свого сертифікованого статусу, члени професійних об’єднань повинні надалі регулярно підтримувати свою кваліфікацію – відвідуючи профільні семінари, тренінги, тощо. За дотриманням сертифікованими фахівцями вимоги постійного професійного розвитку слідкує професійне об’єднання.

Сертифікати CAP і CIPA також визнаються провідними англомовними сертифікаційними програмами у світі: ті хто склали іспити CAP/CIPA можуть перезарахувати їх, здобуваючи інші сертифікати. Наприклад, екзамени CAP/CIPA зараховуються для заліку 5 іспитів в британських сертифікаціях ACA та CFAB Інституту присяжних бухгалтерів Англії та Уельсу (ICAEW).

Таким чином, сертифікаційна програма CAP/CIPA є єдиною комплексною професійною сертифікаційною програмою, що є такою доступною для більшості фахівців економічної сфери в Україні. На відміну від окремих спеціалізованих програм, так званих дипломів тощо, CAP/CIPA дає комплексні компетенції (а не тільки знання), необхідні для роботи фахівця в бухгалтерії або суміжній фінансовій сфері на високому рівні, саме тут - в Україні, і саме зараз. При цьому, програма, як така, що заснована на МСФЗ, є "конвертованою" за кордоном і за межами СНД.


Автор: Сергій Канигін, CIPA, віце-президент Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА)

Открыта регистрация на ноябрьскую сессию 2021 г.

Основная регистрация
стоимость: 1900 грн
завершится 15.10.2021 г. (24:00)
Поздняя регистрация
стоимость: 2000 грн
завершится 29.10.2021 г. (24:00)
Акция: стоимость экзамена CertIFRS 1400 грн.

До завершения поздней регистрации:
7 дней

Расписание ноябрьской экзаменационной сессии 2021 года

19 ноября 2021 г. 9:00

20 ноября 2021 г. 9:00

21 ноября 2021 г. 9:00

22 ноября 2021 г. 9:00
Просмотреть расписание

Получены результаты экзаменов июльской сессии 2021 г.

Налоги
11.08.2021
Управленческий учет - 1
12.08.2021
Финансовый учет - 1
11.08.2021
Управленческий учет - 2
19.09.2021
Право
03.08.2021
Финансовый учет - 2
19.09.2021
Экзамен сертификата МСФО
ожидается

С ними можно ознакомиться на ваших персональных страницах

Новости от организатров обучения

Проводится набор на тренинги по программе САР, информация на сайте: www.golvaudit.com.ua и по телефонам: 096-430-20-68 и 050-190-29-65.

Читать подробнее»

Метро Театральная. Обучайся с практиками по МСФО. Работая над собой вместе с преподавателем, единой командой - вы имеете успех!!!

Читать подробнее»

Компания "Веда" приглашает Вас принять участие в тренингах международной сертификации бухгалтеров уровня САР

Читать подробнее»

Все новости от организаторов обучения»

Вакансии

CHI Biosilk Ukraine
"Бухгалтер первичного учета-кассир"
CHI Biosilk Ukraine
"Бухгалтер по учету товаров"
Группа компаний (производство, торговля, аренда, услуги)
"Главный бухгалтер Управляющей компании"

Резюме

Булюк Татьяна Николаевна
Главний бухгалтер
Шутенко Оксана Васильевна
Бухгалтерское сопровождение и обслуживание (Харьков)
Скрябина Юлия Олеговна
Главный бухгалтер, бухгалтер с функциями главного
Середа Юрий Андреевич
Фінансовий Директор
Романовская Татьяна Романовна
Финансовый контролер, финансовый директор

Наши клиенты

Сотрудники этих и многих других компаний выбрали программу CAP/CIPA для повышения своего профессионального уровня
© 2009-2021 UEnet
© 2009-2021 CIPAEN in Ukraine
03127 г. Киев, ул. Героев обороны, 10-А, этаж 3, кв. 3

тех.поддержка: webmaster@capcipa.biz